UNICOL a.s.

Spořická 5416, 43001 Chomutov

V roce 1994 jsme začali s prodejem stavebních materiálů jako sdružení fyzických osob.

V roce 1998 jsme se rozhodli odejít z pronajatých prostor v bývalé panelárně v Beethovenově ulici v Chomutově a vybudovat vlastní areál stavebnin a v říjnu roku 1999 jsme jej otevřeli na Spořické ulici již jako společnost UNICOL a.s.

Společnost UNICOL a.s. se sídlem v Chomutově, Spořická ulice č.p. 5416 byla založena 15. února 1999 a do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem byla zapsána dne 23.března 1999.

Od července 2016 jsme areál stavebnin pronajali firmě Dachdecker, která zde provozuje prodej stavebnin.

V listopadu 2005 zástupci firmy UNICOL a.s. pan Miroslav Bauer a pan Pavel Šedý složili autorizační zkoušku ČKAIT a stali se autorizovanými techniky v oboru pozemní stavby.

Provádíme:

Technický dozor investora: kontroluje a přejímá práci ve všech fázích stavebního procesu.

Stavební dozor: dozoruje stavby prováděné stavebníkem svépomocí.

Inženýrskou činnost ve výstavbě: obstarání vyjádření a stanovisek orgánů státní správy a správců inženýrských sítí pro žádost o vydání stavebního povolení.

Ing. Miroslav Bauer
603 450 292